Welkom bij Meldpunt Eenzaamheid Twenterand

Ken je mensen waarvan je denkt dat ze eenzaam zijn? Of voel jij je eenzaam? Meldpunt Eenzaamheid Twenterand (MET) is er voor iedereen in Twenterand die informatie wil of vragen heeft over eenzaamheid.

 

Onze medewerkers staan voor je klaar om je op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Op deze site vind je al veel informatie over het onderwerp eenzaamheid. Maar MET is meer. We helpen je graag verder via de telefoon, e-mail, aan het loket of bij je thuis.

Het Meldpunt Eenzaamheid Twenterand is er om je te helpen

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland. Om hier aandacht voor te vragen is de overheid een landelijke campagne gestart: Eén tegen eenzaamheid.
Ook in de gemeente Twenterand is eenzaamheid een niet te onderschatten probleem. Het is een onderwerp waar je niet makkelijk over praat. Toch hoort eenzaamheid bij het leven en kan het bij iedereen voorkomen.

 

Om eenzaamheid meer bespreekbaar te maken is ZorgSaam Twenterand het Meldpunt Eenzaamheid Twenterand (MET) gestart.
Het Meldpunt Eenzaamheid Twenterand is de start van de aanpak van eenzaamheid in de gemeente Twenterand. Vanuit MET wordt eenzaamheid onder de aandacht gebracht, wordt informatie en advies gegeven en ondersteuning geboden. Ook worden er vanuit MET trainingen verzorgd. We hopen op deze manier eenzaamheid in Twenterand bespreekbaarder te maken en samen de eenzaamheid in Twenterand te verminderen.
Om dit te bereiken hebben we u nodig. Stel daarom uw vraag, geef signalen door, maak het bespreekbaar! Samen bereiken we meer!

Soorten eenzaamheid

Er zijn in grote lijnen drie vormen van eenzaamheid:

Sociale eenzaamheid. Je hebt weinig tot geen mensen om je heen waar je iets mee kunt delen.

Emotionele eenzaamheid. Je mist een hechte, intieme band met een persoon. Dit kan betekenen dat je wel vrienden en contacten hebt, maar dat je een bepaalde aansluiting mist. 

Existentiële eenzaamheid is een gevoel van zinloosheid, een doel missen in het leven.

Andere typen eenzaamheid

Naast de hiervoor genoemde vormen van eenzaamheid kom je in de praktijk ook andere begrippen tegen. Denk ook aan sociaal isolement; dit is geen gevoel, maar het feitelijk ontbreken van betekenisvolle, ondersteunende relaties. Ook contactarm is een begrip dat soms voorkomt. Daarbij gaat het om mensen die weinig contacten hebben (vaak maar één of twee), maar zich desondanks niet eenzaam voelen, omdat de aanwezige contacten voldoen aan de behoeften. Wel is daarmee hun sociaal netwerk kwetsbaar.