Het Meldpunt Eenzaamheid Twenterand helpt jou.

Help jij ons?

Hoewel wij ons uiterste best doen om eenzaamheid in de gemeente Twenterand in beeld te krijgen, hebben we de hulp van professionals hard nodig. Als professional kom je eenzaamheid vaak tegen. Eenzaamheid kent vele vormen en verschilt van mens tot mens. De aanpak is maatwerk.
Helaas lukt het niet altijd de eenzaamheid te verminderen of op te lossen. Soms ligt dat bij de persoon zelf; de persoon wil er niets mee doen.
Maar het kan ook zijn dat je als professional niet zo goed weet hoe je het aan moet pakken of dat je niet goed weet wat Twenterand, qua activiteiten en voorzieningen en ondersteuning, te bieden heeft.
In dat geval is Meldpunt Eenzaamheid Twenterand (MET) graag jullie partner bij het vinden van een passende oplossing. Onze medewerkers staan voor je klaar om je op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Zij kennen de weg in de lokale netwerken, zijn op de hoogte van de sociale kaart en hebben contacten met diverse verenigingen en organisaties.

Naast ondersteuning biedt MET ook scholing en training.
Heb je als team behoefte aan meer informatie over het thema eenzaamheid, neem dan contact op met:

 

Sylvia Hollander
shollander@zorgsaamtwenterand.nl

 

Discha Langeler
dlangeler@zorginformatietwenterand.nl

 

Dus, ken jij iemand die eenzaam is? En heb je de oplossing niet voorhanden en/ of wil je graag advies? Meld het MET zodat we aan de slag kunnen gaan om eenzaamheid in de gemeente Twenterand terug te dringen.

 

Mail METcontact@help-me.nu 

Bel MET: (0546) 481 450, het Zorginformatie•punt.

 

“Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

 

Definitie
Prof. Jenny de Jong-Gierveld heeft een definitie geformuleerd
“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen.”

Eenzaam of alleen?
Je alleen voelen of je eenzaam voelen is niet hetzelfde. Wel valt het vaak samen. Als je alleen bent, heb je niemand om je heen. Wanneer iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van sociaal isolement.

 

Eenzaamheid is voor iedereen anders
Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

Eenzaamheid Er bestaan verschillende soorten eenzaamheid. Het belangrijkste onderscheid dat wordt gemaakt, is tussen sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Daarbij gaat het respectievelijk om het aantal contacten en de kwaliteit van de contacten. Soms voelt iemand beide, dan wordt ook wel gesproken over gecombineerde eenzaamheid. Het onderscheid in verschillende soorten eenzaamheid is niet alleen theoretisch. Het vraagt ook voor een verschillende aanpak.

 

Sociale eenzaamheid. Hierbij gaat het vooral om het ontbreken van contacten met mensen waarmee iemand bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden, kennissen of collega’s.

 

Emotionele eenzaamheid. Dit treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één andere persoon, meestal de levenspartner.

 

Andere ‘typen’ eenzaamheid.  In de praktijk kun je ook andere begrippen tegenkomen. Bijvoorbeeld existentiële eenzaamheid, als een gevoel van zinloosheid. Of chronische eenzaamheid, voor als het langdurig aanhoudt.

Je bent je eigen graadmeter Eenzaamheid is iets dat je ervaart. Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Jij bent je eigen graadmeter. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.

 

Sociaal fundament Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan het gevoel van een zinvol leven. Een sterk sociaal netwerk kan ook een goede buffer zijn om – bijvoorbeeld op latere leeftijd – niet eenzaam te gaan voelen.

 

Risicofactoren & Eenzaamheid Ondanks dat eenzaamheid bij het leven hoort en het bij iedereen kan voorkomen zijn er situaties (de zgn ‘life-events’) Denk aan bijvoorbeeld scheiding, zorg voor een ziek famiilielid, verlies van werk, verslechterde gezondheid of het verlies van een dierbare. Movisie heeft dit kort willen weergeven in een infographic. Klik hiervoor op onderstaande knop.

 

Hier vind je meer informatie

Downloads

Artikel interview opiniebus.

De lokale aanpak van eenzaamheid.

Eenzaamheidsschaal van De Jong, Gierveld- en Van Tilburg.

Eenzaam ben je niet alleen.

Factsheet Eenzaamheid bij ouderen in de gemeente Twenterand

Wat werkt bij eenzaamheid?

Signaleren van eenzaamheid.

Short lonely scale.

Lokaal sterk tegen eenzaamheid.

Stappenplan signalering eenzaamheid.

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid.

Stuur ons een bericht

Onze medewerkers zijn specialisten op het gebied van eenzaamheid
en staan voor je klaar.