Eenzaamheid en de tijd

Eenzaamheid is de deken
die me omhuld.


De tijd is een monster,
onverbiddelijk en koud.


Maar ook is de tijd een wonder.
Geeft zilver doorweven met goud.


Soms is de tijd als de maan die alles verzacht,
waarop door eenzame mensen wordt gewacht.


Didy Knaken