Hulp bij rouw en eenzaamheid kun je leren

De coronapandemie heeft voor veel mensen een groot effect op stress, eenzaamheid en op hoe het verlies van een dierbare in het leven ingrijpt. Er zijn veel mensen die willen helpen, maar hoe? Humanitas heeft drie online trainingen ontwikkeld voor mensen die willen omzien naar hun naaste.


Vereniging Humanitas – vrijwilligerswerk – heeft drie gratis online-trainingen ontwikkeld met tips en tricks om stress en eenzaamheid te doorbreken en iemand te steunen die rouwt. Door de coronapandemie krijgen veel mensen te maken met eenzaamheid of met het verlies van een dierbare. Contact tussen mensen is niet gemakkelijk in de lockdown. Toch is er een toenemende bereidheid bij mensen om hun naaste te helpen, zegt de projectleider van Humanitas Academie Nadia van Emmerik. ‘Er zijn niet meer mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, maar wel mensen die in hun eigen omgeving hun naaste of een buurvrouw willen helpen.’


Steun geven
Stress, eenzaamheid en rouw zijn op dit moment veel voorkomende problemen waarmee mensen vaak in hun eentje, vanwege de lockdown, moeten omgaan. Het lukt mensen niet altijd om zelfstandig hun gevoelens van eenzaamheid of stress op te vangen. Mensen die hiermee te maken krijgen, kunnen wel wat steun gebruiken. Maar hoe doe je dat, steun geven?


Problemen oplossen
‘Het is niet zo ingewikkeld om mensen te helpen’, zegt Van Emmerik, ‘maar veel mensen voelen zich bezwaard omdat ze denken dat ze de problemen van mensen niet op kunnen lossen. Maar dat is niet nodig, belangrijk is dat je er voor iemand kunt zijn. Dat je vraagt: “Hoe gaat het met jou?”, dat kan al heel betekenisvol zijn.’


Eigen omgeving
De drie online trainingen die Humanitas ontwikkelde zijn juist bedoeld voor de mensen die er voor iemand willen zijn. Van Emmerik: ‘Bijvoorbeeld voor de buurvrouw wier kinderen in het buitenland wonen en die je al een tijdje niet meer buiten hebt gezien. Door corona gaan we ons allen steeds meer focussen op de eigen omgeving en daar kun je veel mensen helpen. Belangrijk is dat je luistert en dat je er bent. Dat je van mens tot mens, op een gelijkwaardige manier iets kunt betekenen.’


Online training
De trainingen zijn gratis en kunnen online worden gevolgd, ook op mobiel of tablet. Ze gaan over stress, eenzaamheid en rouwen in coronatijd en duren 15 minuten. De trainingen bieden informatie en praktische tips over:
• De invloed van de coronacrisis op afscheid nemen en rouwprocessen, en wat de omgeving in deze tijden kan doen voor iemand die rouwt.
• Het herkennen van stress, weten wat stress doet met iemands (dis)balans en welke ondersteuning helpend kan zijn.
• De betekenis en gevolgen van eenzaamheid in iemands leven, en hoe die persoon gesteund kan worden bij het doorbreken hiervan.

De trainingen zijn te vinden op de website van Humanitas.