De laatste halte

Ik zag je bij de halte staan
je keek me zo indringend aan
en in jouw oog zag ik een traan.


Ik kende jou helemaal niet
maar ik voelde jouw verdriet
en hoewel ik je dus niet kende
peilde ik onmiskenbaar jouw ellende


Je keek me aan zo treurig en zo lief
hè, waarom moest ik daar nu net wezen
om dat verdriet op jouw gezicht te lezen.


Kijk liever naar een ander asjeblief
hoe kun je nu van mij verwachten
dat ik jouw pijn zou kunnen verzachten


Ik spreek niet gauw een onbekende aan
maar kon gewoon niet aan jouw blik ontkomen.
Had ik die blik en mijn eigen gevoel weerstaan
ik zou het me later zeker kwalijk hebben genomen.


Met schroom stapte ik behoedzaam naderbij
en durfde jou nu zelf eens aan te kijken
Jouw ogen die mij geheel doorboorden
zeiden mij meer dan wel duizend woorden


Ik vroeg: ‘Wat is er, wat scheelt eraan?”
Waarna jij je gewoon liet gaan
jij klampte jou zo aan mij vast
en nooit ben ik meer van je losgekomen


Vanaf die halte hebben we samen de bus genomen
en de lange reis van ons hele leven ondernomen.
Verdriet verandert in decennia van intens geluk
ons lieve lange leven kon gewoon niet stuk.


We zijn bij meerdere haltes wel even gestopt
maar samen toch steeds weer doorgereisd
en in een mooie lange tijd met – en in elkaar vergrijsd
Aan elke mooie reis komt helaas een eind
en bij die laatste halte ben jij nu uitgestapt.
Ik mis je zo… en zie hoe de bus uit ‘t zicht verdwijnt.


Ik sta nu soms nog even bij die halte alleen te wachten
in gedachten denk ik hoe we eens samen lachten.
Dan zie ik jouw voor mij met die allereerste blik
en ervaar nog weer heel even… een klein beetje schik


Gert Pape